Ekosysteemikehitys

Maailmanlaajuinen toimintaympäristö ja sen nopeat muutokset korostavat yhteistyön merkitystä uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Yhteistyö toteutuu parhaiten yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa eli innovaatioekosysteemeissä.

Pohjois-Savon alueella on kuusi kärkialaa, joiden ympärille TKI-toimintaan keskittyneet ekosysteemit on muodostettu. Näitä ovat terveys, vesi, elintarvikkeet ja alkutuotanto, kone- ja materiaaliteknologia, energia sekä bio- ja kiertotalous. Lisäksi digitaalisuus ja liiketoiminta risteävät näitä kaikkia kärkialoja. Pohjois-Savon ekosysteemihanke on luotu kehittämään ekosysteemikokonaisuutta.

Alueen ekosysteemit

Voit lukea lisätietoa ekosysteemeistä viemällä hiiren laatikoiden päälle.

Bio- ja kiertotalous
Tukee alueen yritysten tuotekehitystä tarjoamalla mittaus-, testaus- ja pilotointipalveluita. Kestävää kehitystä tuetaan hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja. Yhteyshenkilöt: Harri Auvinen (harri.auvinen@savonia.fi), Reijo Lappalainen (reijo.lappalainen@uef.fi)


 

Pohjois-Savon maakuntaliitto hyväksyi ekosysteemikehitystä ja ekosysteemeiden yhteistyötä tukemaan Pohjois-Savon ekosysteemihankkeen ajalle 1.1.2021 – 30.6.2023. Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa vahvistetaan Pohjois-Savon ekosysteemien ja kehittämispalveluiden kokonaisuuden, niin sanotun superekosysteemin kansallista ja kansainvälistä vetovoimaa, houkuttelevuutta ja näkyvyyttä niihin kuuluvien yritysten ja muiden organisaatioiden hyödyn näkökulmasta.

Kehittämistyö on jaettu kuuteen konkreettiseen työpakettiin:

U

Työpaketti 1: Ekosysteemikohtainen tilannekartoitus ja benchmarking

Työpaketti 2: Ekosysteemien palvelujen tuotteistaminen ja pysyvän palvelun muodostaminen

Työpaketti 3: Ekosysteemien keskinäisen yhteistyön orkestrointi ja digitaalinen tiekartta

Työpaketti 4: Pohjois-Savon superekosysteemin brändäys sekä ekosysteemien markkinointimateriaalit

Työpaketti 5: Markkinointisuunnitelma

w

Työpaketti 6: Hankkeen johtaminen ja viestintä

Missiona strateginen ja operatiivinen rakennemuutos

Pohjois-Savon ekosysteemit muodostavat yhdessä Business Center Pohjois-Savon sekä DigiCenterNS:n kanssa palvelujen kokonaisuuden, ns. superekosysteemin, joka on kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävä nykyisten ja uusien vahvuusalueidensa mukainen osaamiskeskittymä.

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Vieraile sivustolla ja ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää! Seuraa myös ekosysteemeiden tapahtumia täältä.

Projektin johto

Kaija Sääski
puh. +358 44 785 6922
kaija.saaski@savonia.fi

Antti Iire
puh. +358 44 785 6925
antti.iire@savonia.fi

Projektipäällikkö

Johan Halvarsson
puh. +358 44 785 6058
johan.halvarsson@savonia.fi