Havuja Hack 3.-5.2.2023 Savonia AMK:n Kampussydän Microkatu 1, Kuopio

 

Havuja Hack 3.– 5.2.2023

(In English below)

Toivotamme tervetulleiksi kaiken taustaiset harrastelijat, opiskelijat, ammattilaiset ja yritykset luomaan yhdessä uusia ideoita, sovelluksia, palveluita ja pelejä, joko valmiista annetuista tai oman tarpeen haasteista ja teemoista! Tapahtumassa luodaan ja kehitetään eri haasteiden mukaisia aihioita ja pelejä. Suositellusti aihiot ja pelit työstetään digitaalisena omilla tietokoneilla, mutta mm. lautapelin toteuttaminen ilman omaa tietokonetta on mahdollista! Tietysti tapahtumaviikonloppuna on myös mahdollisuus kohdata huikeita ihmisiä, oppia, pelata sekä pitää hauskaa!


Missä ja milloin?

Havuja Hack järjestetään 3.- 5.2.2023 viikonloppuna Savonia-ammattikorkeakoulun kampussydämmessä (Microkatu 1, Kuopio).


Ohjelma:

Perjantaina 3.2.
Ovet ovat auki klo. 16:00 – 22:45.
– klo. 17:00 Havuja Hack -haasteiden esittely
– klo. 18:00 Finnish Game Jam -stream ja Global Game Jam -teeman paljastus
– klo. 18:40 Tiimien muodostaminen
– klo. 19:00 Unityn perusteet
– klo. 22:30 – 03:00 Mahdollisuus vierailla Diginatiivien tiloissa Kulttuuriareena 44:ssa

Lauantaina 4.2
Ovet ovat auki klo. 06:15 – 22:45.
– klo. 09:00 – 12:00 Aamupalatarjoilu
– klo. 14:00 Tietoturva -workshop
– klo. 22:30 – 03:00 Mahdollisuus vierailla Diginatiivien tiloissa Kulttuuriareena 44:ssa

Sunnuntaina 5.2.
Ovet aukeavat klo. 06:15 ja tapahtuma päättyy klo.18:00.
– klo. 09:00 – 12:00 Aamupalatarjoilu
– klo. 14:00 – 16:00 Töiden palauttaminen ja esitysten valmistelu
– klo. 16:00 – 18:00 Töiden esittely ja tapahtuman päättäminen

Yöpyminen ei ole mahdollista tapahtumassa.
Tietokoneiden ja muiden tarvikkeiden säilyttäminen yön yli valvotuissa olosuhteissa on mahdollista.


Ilmoittautuminen 29.01.2023 mennessä:

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä


Mikä on Havuja Hack?

Havuja Hack on Business Center Pohjois-Savon kumppanien yhteistyössä järjestämä hackathontapahtuma, johon jokainen on taustasta riippumatta tervetullut pitämään hauskaa, innovoimaan ja luomaan uutta siirtämällä ajatuksia valkotaululta käytäntöön.
Hackathonin rinnalla osana Havuja Hackia järjestään myös Kuopion Global Game Jam -pelikehitystapahtuma, jossa ovat mukana paikallisten pelikehittäjien yhdistys IGDA Kuopio Hub ja Suomen game jam -yhdistys Finnish Game Jam.

Tapahtuman kulku:

1. Tapahtuman avaus: hackathon -haasteiden ja game jam -teeman esittelyt.
2. Tiimien koostaminen ja työpisteille asettuminen.
3. Valitun haasteen tai pelin työstämistä tiiminä ja ohjeisohjelmaan osallistumista.
4. Tapahtuman lopetus: tiimien tuotosten esittely ja palautus.

Lue linkistä ja katso videolta millaista ensimmäisessä Havuja Hack -tapahtumassa oli:

 

Yrityksille:

Jos sinulla on kysyttävää tai ideoita ja aihioita Havuja Hackin työstettäviksi haasteiksi, ota yhteyttä:

Matti Laitinen, 044 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi
Kalle Sievänen, 044 785 6853, kalle.sievanen@savonia.fi

 

Mukana yhteistyössä:

Savonia AMK – Savonia University of Applied Sciences
Business Center Pohjois-Savo
Digicenter North-Savo
Luova REAKTIO!
IGDA Finland Kuopio Hub
Finnish Game Jam
Savon Diginatiivit

 

****


In English

Regardless of background and field, we are welcoming everyone to create new and innovative ideas, apps, services and games either from the provided or by your own challenges. In this event we create and develop projects into working concepts and games. So, it’s recommended that you work on with your personal computer, but for example it possible creating a board game without a computer. The event weekend is an opportunity to meet new amazing people, learn, play games and of course have fun!


When and where?

Havuja Hack is organized during 3.2-5.2.2023 at Savonia University of Applied Sciences in the campus heart (Microkatu 1, Kuopio).


Schedule:

Friday 3.2.
The doors are open from 16:00 – 22:45.
– klo. 17:00 Havuja Hack -introducing the challenges
– klo. 18:00 Finnish Game Jam -stream ja Global Game Jam -theme reveal
– klo. 18:40 Forming the teams
– klo. 19:00 Unity’s basics
– klo. 22:30 – 03:00 Chance to visit Diginatiivit premises in Culture Arena 44

Saturday 4.2.
The doors are open from 06:15 – 22:45.
– klo. 09:00 – 12:00 Breakfast
– klo. 14:00 Information security -workshop
– klo. 22:30 – 03:00 Chance to visit Diginatiivit premises in Culture Arena 44

Sunday 5.2.
The doors open at 06:15 and the event ends at 18:00.
– klo. 09:00 – 12:00 Breakfast
– klo. 14:00 – 16:00 Returning the works and preparing presentations
– klo. 16:00 – 18:00 Presenting the works and ending the event

Staying the night at the event is unfortunately not possible.
The campus heart is secured during nights so leaving computers and materials is possible.


Signing up before 29.01.2023:

Sign up here


What is Havuja Hack?

Havuja Hack is a hackathon event organized by Business Center North-Savo in collaboration with partners. Everyone is welcome to come have fun, innovate and create something new by moving ideas from a white board into practice. Alongside with the hackathon, Kuopio’s Global Game Jam event is organized in co-operation with IGDA Kuopio and the Finnish Game Jam organization.

The flow of the event:

1. Opening the event: introductions of the hackathon challenges and the theme of game jam.
2. Assembling teams and settling the workplaces.
3. Working on the chosen challenge or game as a team and taking part of the side programs.
4. Ending the event: teams presents and returns their works.


For companies and organizations:

If you have something to ask, new ideas or challenges for Havuja Hack to work on, please contact:

Matti Laitinen, 044 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi
Kalle Sievänen, 044 785 6853, kalle.sievanen@savonia.fi


In co-operation with Havuja Hack:

Savonia UAS– Savonia University of Applied Sciences
Business Center North-Savo
Digicenter North-Savo
Luova REAKTIO!
IGDA Finland Kuopio Hub
Finnish Game Jam
Savon Diginatiivit

 

Havuja Hack vuodelta 2020