Havuja#!@&%&! Bootcamp -ideakiihdytysohjelma

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden ensimmäinen vaihe

Potkaise ideasi liikkeelle Havuja#!@%&! Bootcamp –ideakiihdytysohjelmassa
18.–20.9. & 30.9.2020!

 

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden ensimmäinen vaihe Havuja#!@%&! Bootcamp -ideakiihdytysohjelma tarjoaa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen, niiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen.

Seuraava ohjelma pyritään toteuttamaan paikan päällä yleisen tilanteen niin salliessa: kokonaiset lähipäivät
18. – 20.9.2020 ja puolikas pitchauspäivä 30.9.2020. Lisäksi ennen lähipäiviä toteutettaviin yksilö- ja tiimikohtaisiin tapaamisiin sekä itsenäiseen työskentelyyn lähipäivien ja pitchauspäivien välillä on hyvä varata työskentelyaikaa. 

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Haku on päättynyt.

 

Kenelle

Ohjelma on avoin niin yksilöille kuin tiimeille. Se on suunnattu lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille. Liikeidea voi olla vasta ajatuksen tasolla tai jo valmis konsepti. Toimialalla ei ole merkitystä. Ideakaan ei ole pakollinen; mukaan voi tulla innovatiivisella mielellä kartuttamaan vain omaa osaamistaan. Työskentely tapahtuu joko jo valmiissa tiimissä, uudessa tiimissä tai sparrausryhmässä. Sparrausryhmässä kukin voi kehittää omaa ideataan eteenpäin myös vuorovaikutuksessa muiden sparrausryhmän jäsenten kanssa.

Osallistuminen on maksutonta!

t

Miksi

Ohjelmasta saat varmuutta kehittää ideastasi menestystarinaa tai uusia ideoita harkittavaksi ja kehitettäväksi. Opit uusia taitoja ja saat käyttöösi työkaluja tiimityöskentelyyn, esiintymiseen sekä ideoiden kehittelyyn ja niiden konkreettiseen suunnitteluun. Miten vain, hyödyt hankkimistasi taidoista modernissa työelämässä joka tapauksessa. 

Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada osallistumisoikeus syksyn Havuja#!@%/&! Accelerator -startup-kiihdytysohjelmaan ja Draft-ohjelman pitchaustilaisuuteen.

Miten

Ohjelmaan kuuluvat kokonaiset lähipäivät 18. – 20.9.2020 ja puolikas pitchauspäivä 30.9.2020. Kestoltaan 18. ja 20.9. (perjantai-ilta ja sunnuntai-aamupäivä) ovat n. 4 tuntia ja 19.9. (lauantai) n. 9 tuntia sisältäen tauot. Lisäksi työskentelyaikaa idean ja mahdollisen tiimin kanssa on hyvä varata ennen lähipäiviä sekä erityisesti lähipäivien ja pitchauspäivän väliin sijoittuvan itsenäisen työn ajaksi.

Materiaalit ovat pääasiassa englanniksi. Mikäli ohjelmaan osallistuu englanninkielisiä, työpajojen alustukset toteutetaan myös englanniksi. Suomea voi käyttää ryhmässä työskentelyssä sekä kysymysten, kommenttien ja ryhmän tuotosten esittämisessä.

 

Ohjelma

Esisparraukset ennen lähipäiviä

Osallistujien kanssa pidetään lyhyet yksilölliset sparraustilaisuudet. Tämän lisäksi järjestetään tilanteen mukaan esitiimiytymistä ja etäyhteysalustan käyttöönottoa ja testausta, jos toteutus tapahtuu etänä verkossa.


Alkuinfo

Tiimiytymistä sekä alkuinfo Havuja-ohjelmasta. Selviää mitä luvassa Bootcampissa ja miten jatkat tästä eteenpäin.

Idean kirkastaminen ja ideointi

Asiakasnäkökulman huomioiminen ja idean visualisoiminen, tai aivan uusien ideoiden keksiminen kevyttä ideointipohjaa hyödyntäen.

Pitchauskoulutus

Pitchin perusrakenne: miten kerron ideasta ja kuinka käytän työkalupohjaa pitchauksen rakentamisessa. Harjoittelua omassa ryhmässä.

Tiedonhakutyöpaja

Yleiset lähteet kuten markkinaselvittelyt ja tietokannat ja yksilölliset lähteet kuten asiakashaastattelut. Käydään läpi menetelmiä ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Jatkon suunnittelu

Pidemmän tähtäimen suunnitelma ja mitä seuraavan kahden viikon aikana tehdään.

Kaksi viikkoa itsenäistä työtä

Työskentelyä idean ja tiimin parissa: Selvitetään asiakastarvetta ja markkinapotentiaalia, kehitetään ideaa ja haetaan perusteluja sille sekä valmistellaan pitchaus-esitystä. Myös yksilölliset sparraukset tiimien kanssa mahdollisia.

Idearaati itsenäisen työn jälkeen

Idearaati koostuu asiantuntijoista ja pidemmälle edenneistä startup-yrittäjistä sekä muista osallistujista, jotka antavat neuvoja siitä, miten idean kanssa kannattaisi jatkaa.

Seuraava toteutus: lähipäivät 18. – 20.9.2020 ja puolikas pitchauspäivä 30.9.2020.

Haku on päättynyt.