Immateriaalioikeudet (IPR)

IPR (Immaterial Property Rights) = immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet. IPR-oikeuksilla suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Näiden oikeuksien avulla voidaan sekä kieltää että antaa käyttölupa kehitystyön tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.

Pohjois-Savossa keskeiset toimijat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja KYS ovat Business Centerin koordinoimana sopineet yhdenmukaisen toimintamallin immateriaalioikeuksien tunnistamiseen, suojaamiseen ja hyödyntämiseen (kts. kuva alla). Toimintamalli ja siihen liittyvät organisaatiokohtaiset ohjeet on nyt julkaistu ja löydät ne alla olevien linkkien kautta.

Business Centerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää monin eri tavoin innovaatioiden kaupallistamista. Yksi tärkeimmistä kaupallistamisen menestystekijöistä on kaupallistamisprosessin nopeus, joten myös prosessin nopeutta parantavien osa-alueiden kehittäminen on tärkeää.

IPR (Intellectual Property Rights) = immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet. IPR-oikeuksilla suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Näiden oikeuksien avulla voidaan sekä kieltää että antaa käyttölupa kehitystyön tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.

Kaupallistamisprosessiin kuuluvat immateriaalioikeudet ja niiden ammattimainen hallinta. Erityisesti tutkimus- ja osaamislähtöisiin innovaatioihin liittyy konkreettisesti organisaatioissa syntyvien immateriaalioikeuksien ja keksintöjen tunnistamisen, suojaamisen sekä niiden hyödyntämisen vahvistaminen.

IPR-toimintamallista tehty tiedote on luettavissa täältä.

Tunnistamisen tavoite
- Tunnistaa tutkimustulosten keksinnöllisyys​
- Yhteenvedon kokoaminen tuloksista ja niiden keksinnöllisyydestä
Yhteydenoton tavoite
- IPR-oikeuksien siirtämisen vaiheista sopiminen​
- Sisältökuvauksen laatiminen
- Arvio markkina-arvosta​
- Jatkotoimenpiteiden sisällöstä ja aikataulusta sopiminen
Sopimusluonnoksen tavoite
- Sopimusmallin ja sen yleisten ehtojen kuvaaminen
- Tiedon kerääminen sopimusluonnosta varten
Neuvottelujen ja sopimuksen viimeistelyn tavoite
- IPR-oikeuksien siirtosopimuksen viimeistely​
- Tarvittavien tietojen kerääminen
- Laaditun sopimuksen ehtojen hyväksyminen​
- Jatkotoimenpiteiden aikataulun hyväksyminen​ ​
Allekirjoitusten ja diarisoinnin tavoite
- Allekirjoitusten kerääminen ja oikeuksien luovutus​
- Diarisointi​
- Muiden toimenpiteiden viimeistely
Laskutuksen ja seurannan tavoite
- Laskutus ja sulkeminen​
- Sopimuksen mukainen laskutus​
- Kaupallistamisen jatkoseuranta
Tunnistamisen tavoite
- Tunnistaa tutkimustulosten keksinnöllisyys​
- Yhteenvedon kokoaminen tuloksista ja niiden keksinnöllisyydestä
Yhteydenoton tavoite
- IPR-oikeuksien siirtämisen vaiheista sopiminen​
- Sisältökuvauksen laatiminen
- Arvio markkina-arvosta​
- Jatkotoimenpiteiden sisällöstä ja aikataulusta sopiminen
Sopimusluonnoksen tavoite
- Sopimusmallin ja sen yleisten ehtojen kuvaaminen
- Tiedon kerääminen sopimusluonnosta varten
Neuvottelujen ja sopimuksen viimeistelyn tavoite
- IPR-oikeuksien siirtosopimuksen viimeistely​
- Tarvittavien tietojen kerääminen
- Laaditun sopimuksen ehtojen hyväksyminen​
- Jatkotoimenpiteiden aikataulun hyväksyminen​ ​
Allekirjoitusten ja diarisoinnin tavoite
- Allekirjoitusten kerääminen ja oikeuksien luovutus​
- Diarisointi​
- Muiden toimenpiteiden viimeistely
Laskutuksen ja seurannan tavoite
- Laskutus ja sulkeminen​
- Sopimuksen mukainen laskutus​
- Kaupallistamisen jatkoseuranta

Ota yhteyttä eri organisaatioiden IPR-yhteyshenkilöihin:

Itä-Suomen yliopisto:

Matti Höytö
Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Matti.Hoyto@uef.fi

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri/KYS: 

Risto Miettunen
Sairaanhoitopiirin johtaja, Risto.Miettunen@kuh.fi