Havuja#!@&%&! Bootcamp -ideakiihdytysohjelma

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden ensimmäinen vaihe

Potkaise ideasi liikkeelle Havuja#!@%&! Bootcamp –ideakiihdytysohjelmassa
24.4., 8.5. & 24.5.2021!

 

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden ensimmäinen vaihe Havuja#!@%&! Bootcamp -ideakiihdytysohjelma tarjoaa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen, niiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen.

Seuraava ohjelma pyritään toteuttamaan paikan päällä yleisen tilanteen niin salliessa: kokonaiset lähipäivät
24.4. & 8.5.2021 ja puolikas pitchauspäivä 24.5.2021. Lisäksi ennen lähipäiviä toteutettaviin yksilö- ja tiimikohtaisiin tapaamisiin sekä itsenäiseen työskentelyyn lähipäivien ja pitchauspäivien välillä on hyvä varata työskentelyaikaa. 

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

 

Haku aukeaa maaliskuun 2021 aikana.

Kenelle

Ohjelma on avoin niin yksilöille kuin tiimeille. Se on suunnattu lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille. Liikeidea voi olla vasta ajatuksen tasolla tai jo valmis konsepti. Toimialalla ei ole merkitystä. Työskentely tapahtuu joko jo valmiissa tiimissä, uudessa tiimissä tai sparrausryhmässä. Sparrausryhmässä kukin voi kehittää omaa ideaan eteenpäin myös vuorovaikutuksessa muiden sparrausryhmän jäsenten kanssa.

Osallistuminen on maksutonta!

t

Miksi

Ohjelmasta saat varmuutta kehittää ideastasi menestystarinaa tai uusia ideoita harkittavaksi ja kehitettäväksi. Opit uusia taitoja ja saat käyttöösi työkaluja tiimityöskentelyyn, esiintymiseen sekä ideoiden kehittelyyn ja niiden konkreettiseen suunnitteluun. Miten vain, hyödyt hankkimistasi taidoista modernissa työelämässä joka tapauksessa. 

Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada osallistumisoikeus Havuja#!@%&! Accelerator -startup-kiihdytysohjelmaan ja Draft-ohjelman pitchaustilaisuuteen.

Miten

 Ohjelmaan kuuluvat kokonaiset lähipäivät
24.4. & 8.5.2021, ja puolikas pitchauspäivä 8.5.2021. Työskentelyaikaa idean ja mahdollisen tiimin kanssa on hyvä varata ennen lähipäiviä sekä erityisesti lähipäivien ja pitchauspäivän väliin sijoittuvan itsenäisen työn ajaksi.

Huhtikuun 2021 toteutuksen materiaalit ja alustukset ovat englanniksi. Ryhmä voi työskennellä, kysyä ja esittää myös suomenkielellä.

 

Ohjelma

Esisparraukset ennen lähipäiviä

Osallistujien kanssa pidetään lyhyet yksilölliset sparraustilaisuudet. Tämän lisäksi järjestetään tilanteen mukaan esitiimiytymistä ja etäyhteysalustan käyttöönottoa ja testausta, jos toteutus tapahtuu etänä verkossa.


Alkuinfo

Alkuinfo Havuja-ohjelmasta ja tiimien tutustumiset. Selviää mitä luvassa Bootcampissa ja miten jatkat tästä eteenpäin.

Idean kirkastaminen

Asiakasnäkökulman huomioiminen ja idean visualisoiminen erilaisia työkaluja ja visuaalisia pohjia hyödyntämällä.

Pitchauskoulutus

Pitchin perusrakenne: miten kerron ideasta ja kuinka käytän työkalupohjaa pitchauksen rakentamisessa. Harjoittelua omassa ryhmässä.

Tiedonhakutyöpaja

Yleiset lähteet kuten markkinaselvittelyt ja tietokannat ja yksilölliset lähteet kuten asiakashaastattelut. Käydään läpi menetelmiä ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Jatkon suunnittelu

Pidemmän tähtäimen suunnitelma ja mitä seuraavan kahden viikon aikana tehdään.

Kaksi viikkoa itsenäistä työtä

Työskentelyä idean ja tiimin parissa: Selvitetään asiakastarvetta ja markkinapotentiaalia, kehitetään ideaa ja haetaan perusteluja sille sekä valmistellaan pitchaus-esitystä. Myös yksilölliset sparraukset tiimien kanssa mahdollisia.

Idearaati itsenäisen työn jälkeen

Idearaati koostuu asiantuntijoista ja pidemmälle edenneistä startup-yrittäjistä sekä muista osallistujista, jotka antavat neuvoja siitä, miten idean kanssa kannattaisi jatkaa.

Seuraava toteutus: lähipäivät 24.4. & 8.5.2021 ja puolikas pitchauspäivä 24.5.2021.

Haku aukeaa maaliskuun 2021 aikana.