Havuja#!@&%&! Leap
-kasvuyritysohjelma

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden kolmas vaihe

LEAP-kasvuohjelma tarjoaa tukea Pohjois-Savon alueen pk-yrityksille kilpailukyvyn vahvistamisessa, kasvun vauhdittamisessa ja markkinoiden laajentamisessa!

 

LEAP-kasvuohjelmassa tuemme yritystäsi valmentaen.​ Teemme yrityksellesi räätälöidyn yritysanalyysin, jossa tunnistetaan liiketoimintaan liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia. Yritysanalyysin pohjalta laadimme yrityksellesi räätälöidyn kasvusuunnitelman, joka sisältää aikataulutetun ja priorisoidun suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

LEAP-kasvuohjelmaan voi osallistua Pohjois-Savossa sijaitsevat pienet ja keskisuuret yritykset, toimialasta riippumatta. Yritys voi olla missä tahansa elinkaarensa vaiheessa.

Ota yhteyttä:

Lauri Kerman, projektipäällikkö
+358 44 785 6815, lauri.kerman@savonia.fi

Jarmo Viljaharju, TKI-asiantuntija
+358 44 785 6817, jarmo.viljaharju@savonia.fi

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija
juhamatti.huusko@savonia.fi

LEAP-kasvuohjelma

Kenelle

Pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on tahtoa kehittyä ja kasvattaa liiketoimintaansa merkittävästi.

Pk-yrityksille, joiden liiketoimintaan koronapandempia on aiheuttanut muutospaineita.

 

Tavoitteet

Yritys on valmis kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yrityksellä on selkeä suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.

Mitä maksaa

Mikroyritys 350 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 10 hlöä ja joko liikevaihto
alle 2 M€, tai tase alle 2 M€.

Pieni yritys 550 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 50 hlöä ja joko liikevaihto
alle 10 M€, tai tase alle 10 M€.

Keskisuuri yritys 650 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 250 hlöä ja joko liikevaihto
alle 50 M€, tai tase alle 43 M€.

 

Miten

1. Tehdään yrityksen
nykytila-analyysi.

2. Analyysin perusteella valitaan
2-3 kasvun estettä kehittämisen kohteeksi.

3. Ratkaistaan valitut kehittämiskohteet.

4. Tarjotaan yrityksen tarpeisiin
kohdennetuja täsmäkoulutuksia.

5. Kasvatetaan ja vahvistetaan
yrityksen verkostoja.

6. Laaditaan yrityksen kasvusuunnitelma
yhdessä asiantuntijan kanssa.