Havuja#!@&%&! Leap
-kasvuyritysohjelma

Havuja#!@%&! -ohjelmakokonaisuuden kolmas vaihe

Kaipaako liiketoimintasi kasvua? Hae mukaan Havuja#!@%&! Leap
-kasvuyritysohjelmaan!

https://leapkasvuohjelma.fi/

 
 

Havuja#!@%&! Leap -kasvuyritysohjelman avulla vahvistetaan kasvuhaluisten pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä.

Haemme Leap -ohjelmaan mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on tahtoa kehittyä ja kasvattaa liiketoimintaansa merkittävästi.
Otamme mukaan myös pk-yrityksiä, joiden liiketoimintaan on tullut muutospaineita koronapandemian seurauksena.

Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen yritys on valmis kasvuun ja kansainvälistymään, ja että sillä on selkeä suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.

Ohjelmaan osallistuminen on maksullista, hinnat löytyvät alhaalta. Ohjelmaan osallistujilta vaaditaan sitoutumista ja aikaa ohjelmalle.

Leap – Liiketoiminnan kasvuloikka pk-yrityksille -hanke toimii aikavälillä 1.9.2021-31.8.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Savonia, ja osatoteuttaja Kuopion alueen kauppakamari. Osarahoittajana ja yhteistyökumppanina toimii Business Kuopio.

 Hae mukaan! Ota yhteyttä:

 

Lauri Kerman, projektipäällikkö
+358 44 785 6815, lauri.kerman@savonia.fi

Jarmo Viljaharju, TKI-asiantuntija
+358 44 785 6817, jarmo.viljaharju@savonia.fi

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija
juhamatti.huusko@savonia.fi

Kenelle

Pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on tahtoa kehittyä ja kasvattaa liiketoimintaansa merkittävästi.

Pk-yrityksille, joiden liiketoimintaan koronapandempia on aiheuttanut muutospaineita.

 

Tavoitteet

Yritys on valmis kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yrityksellä on selkeä suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.

Mitä maksaa

Mikroyritys 350 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 10 hlöä ja joko liikevaihto
alle 2 M€, tai tase alle 2 M€.

Pieni yritys 550 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 50 hlöä ja joko liikevaihto
alle 10 M€, tai tase alle 10 M€.

Keskisuuri yritys 650 euroa (alv. 0%).
Henkilöstö alle 250 hlöä ja joko liikevaihto
alle 50 M€, tai tase alle 43 M€.

 

Miten

1. Tehdään yrityksen
nykytila-analyysi.

2. Analyysin perusteella valitaan
2-3 kasvun estettä kehittämisen kohteeksi.

3. Ratkaistaan valitut kehittämiskohteet.

4. Tarjotaan yrityksen tarpeisiin
kohdennetuja täsmäkoulutuksia.

5. Kasvatetaan ja vahvistetaan
yrityksen verkostoja.

6. Laaditaan yrityksen kasvusuunnitelma
yhdessä asiantuntijan kanssa.