Spin Off Iisalmi

Spin Off Iisalmi 1.2.2023

Tervetuloa Spin Off Savo – Tahko SLP goes Iisalmi

Kuopion alueen kauppakamarin SLP-kasvuyhteisö toteuttaa yhteiskuljetuksen Kuopiossa opiskeleville opiskelijoille sekä aamupäivään yritysvierailuja yläsavolaisissa huippuyrityksissä. Yritysvierailukohteet ovat Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec.

Iltapäivän ohjelmaosuuteen ovat lämpimästi tervetulleet opiskelijoiden lisäksi aluetoimijat ja yrityspäättäjät. Iltapäivän osuus klo 14–16.30 striimataan, jolloin ohjelmaa on mahdollisuus seurata myös etänä. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen.

Ilmoittaudu tästä 23.1.2023. mennessä

Aamupäivän ohjelmassa:
klo 8.30          Yhteiskuljetus Kuopio-Iisalmi
klo 10.00        Opiskelijoiden yritysvierailut [Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec]
                      *Yritysvierailut toteutetaan OLVI-säätiön tuella
klo 12–13       Lounas YSAOn kampuksella [omakustanteisesti]

Iltapäivän ohjelmassa:

klo 14.00        Tervetuloa! Iisalmen kaupunki, elinkeinojohtaja Terho Savolainen
klo 14.20        Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hanke, projektipäällikkö Jukka Ryhänen
klo 14.45        SLP-kasvuyhteisö
klo 15.15        Tauko
klo 15.30        Student track -minihackathon Ylä-Savon yrityksille
klo 16.30        Tilaisuus päättyy.
klo 16.45        ensimmäiset paluukyyditykset Iisalmi-Kuopio

Iisalmen kaupunki tarjoaa 50:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle maksuttoman pääsylipun IPK-Latvia -jääkiekko-otteluun, joka pelataan Iisalmessa ke-iltana 1.2.2023. SLP-kasvuyhteisö järjestää paluukyydin ottelua katsomaan jääville Iisalmi-Kuopio n. klo 22.00.

klo 17.00 IPK-Latvia jääkiekko-ottelun kick-off Keila- ja liikuntakeskus Liikkeellä. Tarjolla pientä purtavaa ja kevyttä liikettä biljardin, simulaattoritreenien ja keilailuin merkeissä. Keilailuun ennakkoilmoittautuminen.

klo 18.00 IPK-Latvia-jääkiekko-ottelu
klo 22.00 Paluukyyditys Iisalmi-Kuopio.

Muutokset aikataulussa mahdollisia.

Mikä ihmeen Student Track -minihackathon?
Opiskelijat voivat osallistua Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi -tapahtumassa Student Track -minihackathoniin. Ohjelmaosuudessa tarjolla on huippumahdollisuus sparrata uutta tai kehitettävää ideaa yläsavolaisten huippuyritysten edustajille! Edustajat voivat tuolloin kuulla nuorien ideoita, ja antaa palautetta kekseliäisyyteen ja ideaan liittyen. Päivän aikana tutustutaan myös yritysten tarjoamiin kesätyö-, harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksiin. Halukkaat voivat pitchata myös omaa osaamistaan yrityksille tavoitteenaan saada vaikkapa työhaastattelu yritykseen!

***

IN ENGLISH

Kuopio Chamber of Commerce’s SLP-growth community is organizing shared transportation for students studying in Kuopio as well as morning company visits to top companies in Ylä-Savo such as Ponsse, OLVI, Normet and Genelec.

In addition to students, regional talents and business decision-makers are warmly welcome to the afternoon program. The afternoon portion from 14:00 to 16:30 will be streamed, so it is also possible to follow the program remotely. The event is free, but pre-registration is required.

Sign up for the event is open until 23rd of January 2023. Sign up here.

In the morning program:
at 8.30 Shared transport Kuopio-Iisalmi
at 10:00 Student company visits [Ponsse, OLVI, Normet and Genelec]
12–13 Lunch on the YSAO campus [own expense]

In the afternoon program:
at 14:00 Welcome! City of Iisalmi, Business director Terho Savolainen
at 2:20 p.m. Development of regional cities’ innovation ecosystem network project, project manager Jukka Ryhänen
at 2:45 p.m. SLP growth community
at 15:15 Break
at 3:30 p.m. Student track mini-hackathon for Ylä-Savo companies
at 16:30 The event ends.
at 16:45 the first return rides Iisalmi-Kuopio.

The city of Iisalmi is offering the first 50 registrants a free entrance ticket to the IPK-Latvia ice hockey match, which will be played in Iisalmi on Wednesday evening, February 1, 2023. The SLP growth community organizes a return ride to Iisalmi-Kuopio for those staying to watch the match at around 22:00.

at 17:00 IPK-Latvia ice hockey match kick-off at Keila- ja Liikuntakeskus Liike
at 18:00 IPK-Latvia ice hockey match
at 22:00 2nd Return ride Iisalmi-Kuopio.

Changes in the schedule are possible.

What the heck is a Student Track mini hackathon?
Students can participate in the Student Track mini hackathon at the Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi event. In the program part, there is a great opportunity to spar a new or developing idea with the representatives of the top companies in Ylä-Savo! At that time, the representatives can hear the young people’s ideas, and give feedback regarding the ingenuity and the idea. During the day, we will also familiarize ourselves with the summer work, internship and thesis opportunities offered by the companies. Those who want to can also pitch their own skills to companies with the goal of getting, for example, a job interview at the company!

*Kuopion alueen kauppakamari toteuttaa opiskelijoille suunnatut yritysvierailut OLVI-säätiön tuella osana Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä –hanketta.

Tilaisuus on osa Kuopion alueen kauppakamarin käynnistämää EAKR-rahoitteista Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hanketta (myös ”Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö”; hankekoodi A78661) hankerahoittajana Pohjois-Savon liitto. Lisätietoa hankkeesta: 
https://kuopiochamber.fi/kansainvalisyys/kasvuyhteiso/

Date

01 helmi 2023

Time

08:30 - 18:00

Organizer

Kuopion alueen kauppakamarin SLP-kasvuyhteisö