Tutkimus & Kehitys

Pohjois-Savossa on tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioissa paljon yrityksille ja muille kumppaneille hyödyllistä osaamista ja käytännön tutkimuksen välineistöä. Saat tietoa yhteyshenkilöistä, tarjolla olevasta osaamisesta ja laitekannasta sekä esimerkkejä tehdystä asiakasyhteistyöstä. 

Ongelmien ratkaisuun voit hakea kumppaneita tehdastuotannossa ja materiaaleissa, energiateknologiassa, vesiteknologiassa, terveysalalla, alkutuotannossa ja elintarvikkeiden kehityksessä ja biotaloudessa. Eri aloilla sovellettavaa osaamista löytyy digitaalisuuden sekä markkinoinnin ja yritystoiminnan kehittämisessä. 

Erikoistunutta osaamista löytyy Itä-Suomen yliopistosta (UEF), Savonia ammattikorkeakoulusta, Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Valtion tutkimuskeskuksesta (VTT), Ruokavirastosta, Savon ammattiopistosta (SAKKY) ja Ylä-Savon ammattiopistosta (YSAO).  

Alkutuotanto ja elintarvikkeet

Pohjois-Savossa toimii aktiivinen alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkosto, joka tukee laaja-alaisesti ruokasektorin toimintaa ja kehittämistä. 

Yhteistyöverkoston ydintoimijat ovat Itä-Suomen yliopisto (ravitsemustieteet), Savonia-AMK (vastuullisen ruokatuotannon painoala), Luonnonvarakeskus (Maaninka), Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (Ysao) ja ProAgria sekä SavoGrow’n elintarviketoimiala.  

Lue lisää

Verkostomme kattaa tutkimus-, kehitys-, opetus- ja asiantuntijapalveluita alkutuotannosta (marjojen ja kasvien tuotanto, maidon ja lihan tuotanto, kalan viljely) lähi- ja luomuruoan käytön tukemiseen, kiertotalouden, vastuullisuuden, ruokaturvallisuuden ja ihmisten ravitsemuksen huomioimiseen ruokaketjussa sekä elintarvikkeiden kehitykseen ja jalostukseen. Edellä mainittuihin liittyen verkostostamme löytyy testaus- ja pilotointialustoja, kuten huuhtouma- ja pintavalumasimulaattori, lysimetrikenttä, biokaasututkimusalusta, urban farming -viljelyalustat, marjanviljelyn koetila, CowLab-tutkimusnavetta, Savon eläinsairaala, opetuskeittiöt, tuotekehitys- ja kuluttajatestitilat sekä kliiniset ja elintarvikelaboratoriot.  

Yhteyshenkilöt:
alkutuotanto Mikko Järvinen (mikko.jarvinen@luke.fi) ja
elintarvikkeet Jenni Lappi (jenni.lappi@savonia.fi)
 

https://www.ruokalaakso.fi/verkosto/

Digi Center North Savo 

Digi Center North Savo tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä niiden digitalisaatiossa tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista. Keskuksen tehtävänä on myös seurata tekniikan kehitystä sekä auttaa yrityksiä ja muita kumppaneita uuteen digitaalitekniikkaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa. 

Lue lisää

Lisäksi keskus suunnittelee ja toteuttaa digitalisaatioon liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita kumppaneiden kanssa. DigiCenterin tavoitteena on siten tukea kumppaneita uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä. Keskuksen kärkiosaamisalueina ovat Internet of Things (IoT)- ja tekoälyteknologiat.  

Yhteyshenkilöt:
Aki Happonen
(aki.happonen@savonia.fi),
Pekka Toivanen
(pekka.toivanen@uef.fi) ja
Marko Jäntti (marko.jantti@uef.fi)

www.digicenterns.fi  

Kuopio Health

Kuopio Health on avoimen innovaatiotoiminnan periaatteella toimiva verkosto, joka edistää hyvinvoinnin, elintarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan kasvua sekä kehitystä.

 

 Kuopio Living Lab -palvelut mahdollistavat terveys- ja hyvinvointiteknologian alan yrityksille tuotteiden testaamisen aikoissa asiantuntija- ja asiakasympäristöissä.

 

Lue lisää

Kuopio Health yhdistää mutkattomasti julkisen sektorin, akateemisen maailman, elinkeinoelämän ja loppukäyttäjät. Kuopio Health tarjoaa kansainvälisen vertailun kestävää terveysalan osaamista sekä koulutusta tarjoten toimintaympäristön sekä yritysverkoston niin kotimaisille kuin kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille.  

Kuopio Living Lab/Yhteyshenkilöt:
projektipäällikkö Jouko Miettinen, jouko.miettinen@kuopio.fi, 044 718 185
Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen, arto.holopainen@kuopio.fi, 045 139 3996

kuopiolivinglab.fi 

Kuopio Health/Yhteyshenkilöt:
Jussi Pihlajamäki (jussi.pihlajamaki@uef.fi), Arto Mannermaa (arto.mannermaa@uef.fi), Olli Gröhn (olli.grohn@uef.fi), Esko Vanninen (esko.vanninen@kuh.fi) ja Petteri Jääskeläinen (petteri.jaaskelainen@savonia.fi) 

www.kuopiohealth.fi   

Finnish Health innovations

Kone- ja materiaaliteknologia 

Kone- ja materiaaliteknologia Pohjois-Savo tuottaa yrityksille niiden tarvitsemia testauspalveluja, tuotekehitysprojekteja ja teknologisia asiantuntijapalveluja edistäen alueellisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa osaamisen ja ajanmukaisten TKIO-ympäristöjen avulla. 

Lue lisää

Osaamiskeskittymä koostuu Savon ammattiopiston, Ylä-Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston koulutusaloista, kehitysyksiköistä ja laboratorioista. Kärkiosaamistamme ovat mm. materiaalitutkimus- ja testaus, 3D-tekniikat (mallinnus, skannaus/mittaus ja tulostus) sekä hitsaus ja robotiikka. Läpileikkaavana teemana on digitaalisuus teknologia-alalla. Koulutustarjontamme kattaa laajasti teknologia-alan tarpeita erilaisista täydennys-, erikoistumis- ja täsmäkoulutuksista aina tutkintoon johtaviin koulutuksiin saakka. 

Lisätietoa:
https://www.materiakeskus.fi/ 
http://hit.savonia.fi/
http://alvo.savonia.fi/
https://blogi.savonia.fi/3dtulostus/   

Energiateknologia 

Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemi tukee alueella energia-alalla toimivia yrityksiä tarjoamalla mittaus-, testaus-, analysointi ja katselmuspalveluita olemassa olevien energianmuuntoprosessien toiminnan analysointiin ja tehostamiseen, tarjoamalla uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin laboratoriotilat, mittauslaitteistot ja testausympäristöjä. 

Lue lisää

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemillä on myös valmiuksia rakentaa uusia testausympäristöjä yritysten tarpeiden mukaan. Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemi seuraa alan kehitystä ja ennakoi tulevaisuuden tarpeita ja valmistelee sekä toteuttaa yritysyhteistyökumppanien kanssa uusiin tuoteinnovaatioihin tähtääviä TKI-hankkeita. Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemi on verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti tavoitteena tarjota yhteistyökumppaneillemme mahdollisimman monipuolisesti TKI-palveluita. 

Yhteyshenkilöt:
Markku Huhtinen (markku.huhtinen@savonia.fi) ja
Jorma Jokiniemi
(jorma.jokiniemi@uef.fi) 

Vesiteknologia

Kuopio Water Cluster (KWC) edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä vesiosaamisesta Pohjois-Savon alueelle (startupit, uudet tuotteet ja palvelut), vahvistaa nykyisten yritysten asemaa ja kyvykkyyttä potentiaaliseen kasvuun,  houkuttelee alueelle uusia yrityksiä (veturiyritykset, pk-yritykset) ja tukee alalla toimivien yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

 

Lue lisää

Kuopio Water Clusterin tuotekehityspalveluitten fokuksessa ovat:

  • Prosessit: Vedenkäsittelyteknologioitten ja suljettujen vesikiertojen kehittäminen
  • Ympäristö: Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, maatalouden vesistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta
  • Smart Solutions: Älykkäät vesihuollon ratkaisut

Klusterin erityisenä vahvuutena on kyvykkyys kehittää ja testata uusia vesiteknologian sovelluksia käytäntöön sekä laboratorio-olosuhteissa että pilot-mittakaavassa kenttäkohteissa tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto, sekä Luonnonvarakeskus (Luke).

Yhteyshenkilöt:
Eero Antikainen (Eero.Antikainen@savonia.fi) ja
Antti Pasanen
(antti.pasanen@gtk.fi)  

www.kuopiowatercluster.com

Biotalous

Pohjois-Savon biotalouden ekosysteemi tukee yritysten tuotekehitystä ja tarjoaa mittaus, testaus ja pilotointipalveluita.

Ekosysteemi tukee yritysten kestävää kehitystä hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja ja kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

Yhteyshenkilöt:
Harri Auvinen (harri.auvinen@savonia.fi),
Reijo Lappalainen (reijo.lappalainen@uef.fi) ja
Markku Jo
kela (markku.jokela@sakky.fi)