Yrittäjyyden opiskelu

Olemme koonneet yhteen kaikille Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston opiskelijoille tarkoitettuja yrittäjyyden opintojaksoja. Opintojaksoille voi osallistua myös avoimen ammattikorkeakoulun puolelta.

Opintojaksoilla opiskellaan yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteita, suunnitellaan uutta liiketoimintaa ja kokeillaan sitä käytännössä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteisössä.

Opintojaksoja järjestetään sekä lähi- että verkkototeutuksina. Lähitoteutuksissa hyödynnetään Business Centerin Savilahdessa sijaitsevia tiloja, jossa yrittäjyyden oppimisympäristön opiskelijat voivat opiskella yrittäjyyttä yhdessä.

Yrittäjyyden yhteinen oppimisympäristö

Kokoamme yhteen kaikille opiskelijoille tarkoitettuja Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston yrittäjyyden opintojaksoja. Opintojaksoilla opiskellaan yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteita, suunnitellaan uutta liiketoimintaa ja kokeillaan sitä käytännössä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteisössä. Opintojaksoille voi osallistua myös avoimen ammattikorkeakoulun puolelta ja monet suoritukset onnistuvat virtuaalisesti.

Ota yhteyttä yrittäjyysasiantuntija Marja Kauppiseen (044 785 6389 tai marja.kauppinen@savonia.fi), tai suoraan omaan opinto-ohjaajaasi!

 

Yrittäjyyskasvatus

Uusi Pohjois-Savon maakunnan yhteinen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi kaikkien oppilaitosten opetusta.

Visiona on että kaikki maakunnan oppilaitokset harjoittavat yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja opetuksessaan vuoteen 2025 mennessä. 

Lue lisää tulevaisuudenosaajia.fi sivustolta!

 

Avain toiseen tulevaisuuteen
(1 osp / 1op)

Oletko kiinnostunut luovuudesta, itsesi toteuttamisesta ja yrittäjyydestä? Avain toiseen tulevaisuuteen -lyhytkurssi virittää tulevaisuusajattelua itsensä toteuttamisen ja yrittäjyyden parissa. Kurssilla tutustutaan yrittäjyyteen, sen ytimeen ja ensiaskeliin erilaisia esimerkkejä ja esikuvia hyödyntäen. Samalla haastetaan itseä vaihtoehtoisten ammatillisten polkujen tutkimiseen ja niitä tukevien opintosuunnitelmien tekemiseen.

Seuraava ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2023.
Yhteyshenkilö Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi

Havuja#!@%&! Bootcamp (2 osp / 2 op)

Havuja#!@%&! Bootcamp on lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille suunnattu kiihdytysohjelma ensimmäinen vaiheen tuote- tai palvelukonseptin kehittämiseen. Noin kuukauden kestävä ohjelma tarjoaa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen, niiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen. Ohjelman avulla nopeutetaan lupaavien innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoiminnan kasvua. Ohjelma on avoin eri oppilaisten opiskelijoiden lisäksi yrityksille ja yrittäjille.

Tutustu ohjelman toteutusaikatauluun ja ilmoittaudu mukaan.

yPolku 1 (JOALIITU): Liiketoimintamahdollisuuuden tunnistaminen (5 osp / 5 op)

Onko sinulla idea, jonka liiketoimintamahdollisuuksia haluaisit tutkia?

Tämä opintojakso perehdyttää liiketoimintaideoiden kehittämisen ensiaskeliin. Siinä tutustutaan ideoiden liiketoiminnallisiin perusedellytyksiin: haluttavuuteen, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen.

Opintojaksolla opit keräämään ja analysoimaan asiakas- ja markkinatietoa, tuottamaan ja arvioimaan ideoita sekä tutkimaan vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Opit myös esittelemään tuote- tai palveluideasi lyhyesti ja ytimekkäästi.

Tämä opintojakso pitää sisällään Havuja#!@%&! Bootcamp -osuuden.

Opintojakso on tarjolla myös YAMK-opiskelijoille, kysy lisää: ulla.pekkarinen@savonia.fi

Ilmoittautuminen osoitteessa: https://openedu.savonia.fi/course/view.php?id=114

yPolku 2 (JOAIDEA):
Ideasta asiakastyöhön (5 osp / 5op)

Onko sinulla liiketoimintaidea, jota haluaisit kehittää eteenpäin? Haluaisitko edetä sanoista tekoihin?

Tällä opintojaksolla edetään ideasta liiketoimintakonseptin luomiseen ja siihen liittyvien olettamusten tunnistamiseen ja todentamiseen. Aloitetaan asiakastyö ja idean kehittäminen saatua palautetta hyödyntäen.

Opit määrittelemään asiakashyödyn ja arvolupauksen sekä profiloimaan ratkaisusi suhteessa kilpailijoihin. Samalla opit rajaamaan ideasi ja konkretisoimaan sen nopean kokeilun tai prototyypin muotoon. Lisäksi opettelet testaamaan ideaa todellisissa asiakaskohtaamisissa ja hyödyntämään näkemääsi ja kuulemaasi tuote- tai palveluaihion jatkokehittämisessä.

Opintojakso on tarjolla myös YAMK-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: marja.kauppinen@savonia.fi

yPolku 3 (JOALIIKA):
Liiketoiminnan käynnistäminen
(5 osp / 5 op)

Onko sinulla tuote- tai palveluidea, jonka markkinoille tuloa haluaisit valmistella? Oletko käynnistämässä liiketoimintaa?

Tällä opintojaksolla pohjustetaan tuotteen tai palvelun markkinoille tuloa ja siihen liittyvän liiketoiminnan käynnistämistä. Toimet auttavat todentamaan idean toteutettavuutta ja nopeuttavat mahdollisen liiketoiminnan käynnistämistä.

Opit valmistelemaan toimenpiteitä yritystoiminnan kehittämistä varten, tunnistamaan liiketoiminnan kannalta keskeisiä kumppaneita ja yhteistyön muotoja sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta keskeisten avainlukujen kautta. Opintojakso sopii myös liiketoimintakokeilujen tekemiseen.

Opintojakso on tarjolla myös YAMK-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: marja.kauppinen@savonia.fi

Vuosi yrittäjänä (15 osp / 10 op)

Vuosi yrittäjänä on NY Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelma yrittäjyyden kokeilemiseen. Ohjelmassa opiskelijat, joilla on liikeidea, perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen, jota he pyörittävät lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden, mutta kuitenkin maksimissaan 12 kuukauden ajan. Yrityksen toimintakauden liikevaihto saa olla enintään 15.000 euroa. Vuosi yrittäjänä on käytännönläheinen tapa saada tuntumaa yrittäjyyteen ja kehittää yritystoiminnassa tarvittavaa osaamista. Tämä ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Osallistuminen tapahtuu omassa oppilaitoksessa. Opintoihin voi hakea jatkuvasti ja sovittaa ne joustavasti omaan opintosuunnitelmaan.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä oppilaitoksesi vastuuhenkilöön:

Savonian opiskelijat: marja.kauppinen@savonia.fi

Sakkyn opiskelijat: risto.rasanen@sakky.fi

Kauppiasyrittäjyys 1 (4LLK1001): Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op, NonStop)

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti – ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

Kaupan toimintaympäristö -opintojakso jakaantuu viiteen opintoteemaan. Jokainen niistä tarjoaa yhden näkökulman kaupan toimintaan: pohditaan toimialaa, asiakkaita, jakelukanavia sekä kilpailukeinoja. Koska tässä opiskelussa keskitytään yrittäjäpohjaiseen vähittäiskaupan ketjutoimintaan, tarkastellaan viidentenä näkökulmana vielä kauppiasta.

– Eri näkökulmien yhteisenä tavoitteena on, että löydät kaupan alasta uusia, mielenkiintoisia puolia

Yhteyshenkilö: kai.selander@savonia.fi

Kauppiasyrittäjyys 2 (4LLK2001): Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op, NonStop)

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kaupassa työskennellessään johtaa oman osastonsa myyntiä ja ohjata oman tiiminsä toimintaa säännösten mukaisesti.

– Kauppa työpaikkana
– Kaupan työsuojelu
– Toiminnan laatu
– Kaupan töiden organisointi
– Henkilöstöjohtamisen työvälineet

Yhteyshenkilö:
kai.selander@savonia.fi

Kauppiasyrittäjyys 3 (4LLK3001): Tunnusluvut ja johtaminen (5 op, NonStop)

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti – ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

– Osaston tuotot ja kustannukset
– Osaston tunnusluvut
– Osaston johtaminen
– Kaupan tuloksen muodostuminen
– K-kauppias johtajana ja tuloksentekijänä

Yhteyshenkilö: kai.selander@savonia.fi

Kysyttävää kursseista? Ota meihin yhteyttä!