Maa­kunnallinen yrittäjyys­kasvatus­strategia

Yrittäjyyskasvatusstrategia

Business Centerissä kehitetään Pohjois-Savon maakunnan kaikki kouluasteet kattava yhteinen yrittäjyyskasvatusstrategia. Laadittavalla strategialla kirkastetaan yrittäjyyskasvatuksen yhteisiä tavoitteita, helpotetaan toimijoiden yhteistyötä ja karsitaan jo tehdyn työn päällekkäisyyksiä. Eri kouluasteiden toimijat osallistuvat aktiivisesti strategian laatimisprosessiin sen jalkautumisen varmistamiseksi. Strategiatyön etenemisestä vastaa Savonia ja se tehdään osana Business Center Pohjois-Savo -hanketta.

Luomme kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille lisäksi yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen nettisivut eri kouluasteille. Sivuilta löytyy käytännön ohjeita, vinkkejä ja apua ammattilaisille ja opettajille. Tarkoitus on näin helpottaa heidän työtään ja antaa uusia näkökulmia pedagogiseen kehittämiseen.

Lisätietoja saadaksesi ota yhteys:
Matti Laitinen
, puh. 044 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi