Maa­kunnallinen yrittäjyys­kasvatus­strategia

Yrittäjyyskasvatusstrategia

Business Centerissä kehitetään Pohjois-Savon maakunnan kaikki kouluasteet kattava yhteinen yrittäjyyskasvatusstrategia. Laadittavalla strategialla kirkastetaan yrittäjyyskasvatuksen yhteisiä tavoitteita, helpotetaan toimijoiden yhteistyötä ja karsitaan jo tehdyn työn päällekkäisyyksiä. Eri kouluasteiden toimijat osallistuvat aktiivisesti strategian laatimisprosessiin sen jalkautumisen varmistamiseksi. Strategiatyön etenemisestä vastaa Savonia.

Lisätietoja saadaksesi ota yhteys:
Matti Laitinen
, puh. 044 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi